Осмислени пространства...
Шоурум

 

Дизайн център вертикали / DCV / е структура за компетентна взаимовръзка  на проектанти, вносители, производители и изпълнители т.е. между всички участници в създаването на интериора, с цел:

 

 


Добрият подбор на партньорите и взаимното доверие са предпоставка за високото ниво на крайния продукт – цялостно, хармонично интериорно решение.

 

 

Шоурум  на две нива с достатъчно площ,  позволява на клиентите да се запознаят с възможностите на много производители и вносители на мебели и съвременни материали, както и технологии за производство на мебели и формиране на интериорното пространство.